logo1test

Utseende: Den er mørk/blåsvart på ryggen med blanke sider og hvit buk. 8 - 12 cm lang. Blir ofte kaldt "skarpsild", veldig skarp underbuk.

Brisling Sprattus sprattus

Levevis: Tilbinger det meste av livet nær kysten om sommeren men vandrer ned på dypt vann om vinteren, ned til 150 meter.  


Formering: Gyter på 10-20 metersdyp i mai-juni.

Min favoritt flue: Pinesquirrel kutlingen


neste byttedyr, tangkutling.

brisling.jpg

Foto: Rudolf Svensen

uwfoto
nfisklogo
Instagramlogo

follow me on instagram

sage
patagonia-fish-logo
quickshooter
sa_liner_hoover

org.nr. 99 57 98 115    updated  10.08.2017

youtubereklame
Instagramlogo